svgboilerplate.com usługi informatyczne Offshoring i Onshoring usług IT dla firm

Offshoring i Onshoring usług IT dla firm

Offshoring i Onshoring usług IT dla firm post thumbnail image

Offshoring i Onshoring usług IT dla firm

Informatyczna obsługa firm skorzystam przy umowie na Osbługa informatyczna firm firm.

Osbługa informatyczna firm czyli usługi informatyczne dla małych firm.


Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę informatyczną firm, następuje zmiana z tradycyjnej silosowej obsługi informatycznej firm w kierunku podejścia holistycznego. Nowe metodologie rozwoju i wybory infrastrukturalne sprawiają, że utrzymanie oddzielnych obszarów usług IT staje się dla firm niemożliwe. Ten trend stworzył możliwości dla dostawców usług, aby stać się kompleksowymi sklepami dla swoich klientów, zapewniając pełny zakres usług IT dla firm od najbardziej niezawodnych, najlepszych w swojej klasie dostawców. Jednak wybór odpowiedniego dostawcy usług nie jest łatwy, a firmy muszą rozpoznać kompromisy i korzyści przed podjęciem dalszych działań.

Koszty

Na koszty outsourcingu może mieć wpływ geografia, ceny usług i model współpracy. Ceny w krajach półkuli zachodniej są zazwyczaj wyższe niż w Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodniej czy Azji Południowej. Koszt projektu zależy również od wymaganych umiejętności, ilości potrzebnej wiedzy specjalistycznej oraz złożoności rozwoju IT.

Outsourcing IT może pomóc organizacjom zaoszczędzić nawet 40 procent wydatków na informatykę. Liczba ta nie obejmuje jednak wynagrodzeń specjalistów IT ani drobnych elementów, takich jak oprogramowanie. Dostawcy outsourcingu IT wykorzystują zaawansowane technologie, aby poprawić jakość swoich usług. Niektórzy dostawcy posiadają kompletny zestaw narzędzi, a wielu z nich może zapewnić narzędzia do monitorowania i automatyzacji.

Partnerzy outsourcingu IT zazwyczaj pobierają opłatę za godzinę. Stawki wahają się od dwudziestu do czterdziestu USD za godzinę. Programiści na rynkach zachodnich mogą pobierać opłaty w wysokości do 50 USD za godzinę. MSP mogą również oferować inne usługi, takie jak rozwiązywanie problemów, monitorowanie bezpieczeństwa, tworzenie kopii zapasowych i aktualizacje. Mogą również działać jako strategiczny partner technologiczny.

Jak w przypadku każdej innej usługi, koszty różnią się w zależności od dostawcy. Wybór odpowiedniego dostawcy usług IT to decyzja, którą należy podjąć w oparciu o potrzeby firmy. Oprócz ceny, istotne jest, aby wziąć pod uwagę poziom wiedzy i doświadczenia. Dobry dostawca usług IT będzie również w stanie zaoferować wymierne korzyści, które przyniosą korzyści Twojej firmie.

Korzyści

Usługi outsourcingowe mogą pomóc firmom osiągnąć efektywność kosztową poprzez wyeliminowanie pracochłonnych procesów, takich jak zatrudnianie i szkolenie pracowników. Dzięki temu firmy mogą skupić swoje wysiłki na swoich podstawowych kompetencjach. Oznacza to, że mogą one zwiększyć produktywność. Usługi outsourcingowe mogą również poprawić morale pracowników i ich utrzymanie. Ponadto, firmy mogą zmaksymalizować wartość istniejących talentów, zamiast rekrutować nowych pracowników.

Na przykład outsourcing IT pozwala firmom radzić sobie z nagłymi wzrostami obciążenia pracą bez konieczności zatrudniania i zwalniania pracowników wewnętrznych. Umożliwia to również firmom skupienie się na zadaniach, które wykonują najlepiej, takich jak monitorowanie bezpieczeństwa cybernetycznego i usprawnianie sieci. Może to być szczególnie przydatne, jeśli personelowi technologicznemu firmy brakuje pewnych umiejętności lub doświadczenia.

Pomimo swoich zalet, obsługa informatyczna firm może być wyzwaniem. Istnieje jednak kilka czynników, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o zleceniu na zewnątrz określonych funkcji IT. Niektóre firmy korzystają z większej skalowalności, lepszego odzyskiwania danych po awarii i łatwiejszego dostępu do ekspertów tematycznych. Outsourcing może również pomóc firmom w zmniejszeniu kosztów i poprawieniu widoczności.

Jednym z największych kosztów, z jakimi boryka się firma, jest wynagrodzenie pracowników. Co więcej, wiele firm wydaje średnio 10 procent swojego budżetu na pensje i świadczenia dla pracowników. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te koszty przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu.

Okres przejściowy

W okresie przejściowym ważne jest utrzymanie koncentracji i motywacji wśród personelu. Proces przejścia musi być jak najbardziej płynny, a zaangażowane osoby powinny być traktowane z szacunkiem i rozwagą. Istnieją najlepsze praktyki, które można zastosować w tej fazie i korzystnie jest szukać porady u osób, które mają doświadczenie w tego typu przejściach.

Jednym z pierwszych kroków w procesie przejścia jest określenie, jakie aktywa są przenoszone z dotychczasowego zespołu outsourcingowego do zespołu in-house. Wymagana jest dokładna lista tych aktywów. Proces ten powinien również zidentyfikować i przenieść wszelkie kluczowe dane do rejestru aktywów. Obie strony powinny zadbać o jasną komunikację w całym okresie przejściowym.

Kolejnym czynnikiem, który należy rozważyć, jest przesunięcie pracowników. Ta kwestia jest często pomijana przez nabywcę i może prowadzić do problemów długo po podpisaniu umowy outsourcingu. Aby uniknąć takiej sytuacji, ważne jest, aby uwzględnić koszty przesunięć w projekcie transformacji. Koszty te mogą obejmować odprawy lub nawet ugody przed Sądem Pracy.

Okres przejściowy jest krytyczny dla powodzenia projektu outsourcingu IT. Wymaga on odpowiedniego poziomu koordynacji i współpracy pomiędzy klientem a firmą outsourcingową. Warunki umowy outsourcingowej muszą być zrozumiane i właściwie realizowane.

Onshoring

Onshoring usług IT dla firm jest popularną metodą redukcji kosztów. Proces ten może pomóc organizacji w kilkukrotnym obniżeniu kosztów, szczególnie w przypadku wykonywania prac w krajach mniej rozwiniętych. Na przykład Polska i Ukraina oferują programistów, którzy kosztują nawet dwa do trzech razy mniej niż ich odpowiedniki w krajach bardziej rozwiniętych. Podczas gdy niemiecki pracownik IT średniego szczebla może pobierać około 100-120 euro za godzinę, programista o podobnych umiejętnościach na Ukrainie lub w Polsce może być zatrudniony za 30-50 euro.

Offshoring jest dla firm skutecznym sposobem na rozszerzenie działalności bez konieczności podnoszenia kosztów operacyjnych. Jest szczególnie efektywny dla dużych firm, które działają na wielu różnych rynkach. Jednak firmy muszą być świadome, że istnieją zagrożenia związane z offshoringiem. W szczególności, muszą radzić sobie z różnymi strefami czasowymi, barierami kulturowymi i językowymi, ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem i problemami związanymi z własnością intelektualną.

Niektóre firmy mają trudności z zatrudnieniem zespołów wewnętrznych, dlatego outsourcing offshore staje się popularną opcją. Jednak zatrudnianie zespołu wewnętrznego może być kosztowne. Ta opcja nie jest również idealna dla małych firm. W niektórych przypadkach zespół wewnętrzny może być bardziej korzystny. W rezultacie firmy mogą rozważyć outsourcing swoich zadań IT do partnera w innym kraju.

W wielu przypadkach firmy mogą skorzystać z onshoringu IT poprzez obniżenie kosztów i minimalizację ryzyka związanego z zagraniczną polityką podatkową. Firmy, które są zainteresowane szybkimi rozwiązaniami time-to-market, powinny przyjrzeć się onshoringowi IT. Ta metoda może pomóc firmom uniknąć wysokich kosztów podróży i zwiększyć efektywność i produktywność.

Offshoring

Offshoring IT dla firm ma swoje plusy i minusy. Może zaoszczędzić firmie sporo pieniędzy, ale może też zwiększyć ryzyko. W jednym z przykładów, amerykańska firma produktowa zdecydowała się zatrudnić programistów z kraju azjatyckiego, gdzie jest duża pula wykwalifikowanych specjalistów IT i niższe koszty pracy. Firma myślała, że w ten sposób zaoszczędzi na kosztach pracy i szybko się skaluje. Niestety, nie poszło to zgodnie z planem.

Kluczowymi czynnikami są rząd i infrastruktura kraju, w którym będzie realizowany offshoring. Dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników w danej lokalizacji jest krytyczna, podobnie jak finansowa opłacalność programu. Należy również rozważyć środki ograniczające ryzyko, takie jak zapewnienie kierownikom projektu planów działania. Możesz również skorzystać z doświadczenia innych specjalistów, aby pomóc Ci zdecydować, czy offshoring jest odpowiedni dla Twojej firmy. Poszukaj informacji zwrotnych i omów z nimi swoje obawy, aby upewnić się, że podejmiesz najlepszą decyzję.

Innym potencjalnym niebezpieczeństwem outsourcingu jest to, że dostawcy usług zmienią warunki swoich umów. Może to stworzyć ryzyko strukturalne dla firm, które nie są w stanie powrócić do pierwotnych warunków umowy. Co więcej, jeśli dostawcy nie wywiążą się z warunków umowy, mogą podnieść ceny o ponad 100 procent, gdy umowa zostanie odnowiona.

Nearshoring

Nearshoring usług IT dla firm może być korzystny z wielu powodów. Może zaoszczędzić firmom czas i pieniądze, ponieważ nie muszą już inwestować w rekrutację, zatrudnianie i szkolenie ludzi do wykonywania pracy. Dodatkowo, zespół będzie w stanie pracować bardziej efektywnie, ponieważ są w stanie spotkać się twarzą w twarz.

Firmy nearshorowe pracują bezpośrednio z klientami, dostarczając zintegrowane zespoły inżynierów, które skupiają się na celu biznesowym. Oznacza to, że są w stanie przekazać klientowi ciągłą informację zwrotną. Rezultatem jest wysokiej jakości produkt, który spełni oczekiwania klienta. Ponadto firmy nearshore mają doświadczenie we współpracy z zespołami zdalnymi, co pozwala zaoszczędzić czas na podróże.

Nearshoring poprawia również kontrolę jakości, zapasów i obsługi klienta. Ponieważ płace są jednym z najwyższych wydatków firmy, nearshoring może je zredukować. Chiny i Meksyk oferują siłę roboczą za znacznie niższe płace niż większość innych krajów. Chiny i Indie również stają się popularnymi krajami offshoringowymi, ponieważ ich płace są znacznie niższe niż średnia płaca w Stanach Zjednoczonych.

Kolejną zaletą nearshoringu jest bliskość ekspertów branżowych. Jest to szczególnie korzystne, jeśli Twój projekt IT wymaga spersonalizowanej uwagi. Jako bonus, firmy nearshoringowe są tańsze niż firmy offshoringowe. Oprócz niższych kosztów, nearshoring usług IT dla firm może poprawić wydajność ogólnej działalności firmy. Rozwiązuje również problem niedoboru talentów, który dotyka dziś wiele firm, co powoduje wzrost kosztów rekrutacji.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Powiązane